Консалтинговый центр Школа Административного Управления Зиминой

Меню

РОЛЬ СТАНДАРТИЗАЦІЇ ТА СТАТИСТИЧНИХ МЕТОДІВ У КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

Світ змінюється з прискоренною швидкістю…
Організація повина встигати передбачати тенденції змін і
бути на крок попереду конкурентів у взаємовідносинах із споживачем!

Олексій Цициліано, генеральний директор ДП «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (УкрНДНЦ); кандидат фізико-математичних наук; Головний аудитор систем управління якістю УкрСЕПРО; Міжнародний асесор Моделі ділової досконалості EFQM; автор навчально-методичного посібника: «Статистичні методи забезпечення якості продукції»

Галина Зіміна, президент та консультант-тренер Школи Адміністративного Управління (ШАУЗ); старший викладач кафедри оцінки відповідності, стандартизації та управління якістю Інституту підготовки фахівців ДП УкрНДНЦ; аспірант ДП УкрНДНЦ; автор навчально- практичного посібника «Стандартизація систем управління якістю, згідно стандартів серії ISO 9000:2000, у схемах» (Візуалізація тексту стандартів ДСТУ ISO 9000, 9001 та 9004)

У загальній структурі економіки країни підприємство є її складової одиницею. Кожне підприємство, яке виходить на ринок з власною про­дукцією, намагається досягти переваги над іншими підприємст­вами. Можливості підприємства у досягненні такої переваги виз­начаються таким поняттям як конкурентоспроможність.

ЧТО ТАКЕ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ?

 • Конкуренція виступає як сила, що забезпечує взаємодію попиту та пропозиції, і врівноважує ринкові ціни. У рамках класичної економічної теорії конкуренція розглядається як невід’ємний елемент ринкового механізму;
 • Конкуренція – це суперництво між учасниками ринкового господарства за кращі умови виробництва, купівлі і продажу товарів, за частку ринку, одержання максимального прибутку чи досягнення інших конкретних цілей;
 • Конкуренція — це та сама «невидима рука» ринку, що координує діяльність його учасників. В умовах здорової конкуренції у виграшному положенні виявляються споживачі;
 • Конкурентоспроможність — це властивість практично будь-яких економічних об’єктів і суб’єктів (виробів, а також виробничих систем що їх виготовляють і використовують), незалежно від фізичної природи і виконуваних функцій;
 • Конкурентоспроможність залежить від стадії життєвого циклу, на якій знаходиться розглянутий товар чи організація;
 • Конкурентоспроможність є категорією динамічної, причому її динаміка обумовлена, насамперед, зовнішніми факторами, значна частина яких може розглядатися як некеровані параметри;
 • Конкурентоспроможність має відносний характер, який проявляється у тому, що конкуруючий на одних ринках товар буде зовсім неконкурентоспроможний на інших;
 • З погляду економічного розвитку конкуренція являє собою суперництво старого з новим: нові товари, нові технології, нові джерела забезпечення потреб, нові типи організації та ін.

Середовище, в якому працюють більшість компаній, змінюється на очах. Продукція стає складнішою, споживачі більш вимогливими.
І, хоча деякі виробники продовжують прирівнювати якість до відповідності вимогам стандартів та технічним характеристикам — для споживача це вже недостатньо (рис.1)…

Глобалізація конкуренції пропонує споживачам новий вимір якості та надає їм можливість використовувати своє право на вибір товарів та послуг. Особливо – матеріально забезпеченим.

Сьогодні вже можна прогнозувати, якими якостями буде характеризуватися споживач завтрашнього дня. Він:

 • Прагне одержувати товари і послуги швидко, у короткий термін, у будь-який час;
 • Визнає пріоритет за якістю, а ціна для нього на другому місці;
 • Хоче, щоб були забезпечені: індивідуальний підхід, комфортабельність, простота і зручність у взаємовідносинах;
 • Пред’являє рекламацію на кожен дефект;
 • Вимагає постійного поліпшення якості;
 • Прагне користуватися якісними товарами і послугами повноцінно, з позитивними емоціями, на власний розсуд;
 • Вимагає забезпечення якості в технологічному процесі і відмовляється від остаточного контролю;
 • Чуйно реагує на зміни в технологічному процесі;
 • Є прихильником продукції, якщо якість його задовольняє.

Таким чином, поняття якості в ринковому середовищі має комплексний характер.

Наприклад об’єктом якості [7] може бути:

 • діяльність або процес;
 • продукція (результат діяльності або процесів), яка, в свою чергу, може бути матеріальною (як, наприклад, придбана нашим читачем річ у вигляді матеріального товару), або нематеріальною (наприклад, інформація або поняття), або комбінація з них;
 • організація, система або окрема особа;
 • будь-яка комбінація з них.

В [2] якість визначено як ступінь, до якого сукупність власних характеристик задовольняє вимоги.

Фрагмент визначень на рис. 2 [8].

Якщо ж говорити про якість продукту [7] як про його властивість, то вона закладається у продукт в процесі його розроблення і виробництва, а оцінюється при експлуатації, тобто коли продукт вже готовий і потрапляє до рук споживача. І тут ми вже можемо простежувати конкурентоспроможність цього продукту.

Якість продукції є основою її конкурентоспроможності, але ці два поняття не слід ототожнювати (рис. 3).

Якість і конкурентоспроможність, обумовлені сукупністю властивостей товару, але виявляються в різних сферах.

Можна стверджувати, що для споживача якість є обов’язковою характеристикою, але недостатньою для ухвалення рішення про придбання даного товару.

Конкурентоспроможність будь-якого товару визначається сукупністю тільки тих його властивостей, що становлять інтерес для покупця і забезпечують задоволення даної потреби, а інші показники, що виходять за зазначені рамки, при оцінці враховуватися не повинні, тобто показники продукції, що важливі для виготовлювача, часто не становлять інтерес для споживача. Конкурентоспроможність визначається не просто відмінними характеристиками товару, а його привабливістю для клієнта, націленого на покупку (рис. 4)

Повний текст статті Ви можете прочитати:

«Оконные технологии», № 26 [4] 2006,
Научно-технический журнал Ассоциации «Украинских Производителей Светопрозрачных Конструкций»

ЛІТЕРАТУРА

 1. Закон України «Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності» від 01.12.2005, № 3164-IV
 2. ДСТУ ISO 9000-2001. Системи управління якістю. Основні положення та словник.
 3. ДСТУ ISO 9001-2001. Системи управління якістю. Вимоги.
 4. ДСТУ ISO 9004-2001. Системи управління якістю. Настанови щодо поліпшення діяльності.
 5. ДСТУ 1.0:2003. Національна стандартизації. Основні положення.
 6. ДСТУ 1.1:2001. Національна стандартизації. Стандартизація та суміжні види діяльності. Терміни та визначення основних понять.
 7. О. Д. Ціціліано. Статистичні методи забезпечення якості продукції.- Київ.- ДП «УкрНДНЦ».- 2005.- 46 с.
 8. Г. К. Зіміна. Стандартизація систем управління якістю, згідно стандартів серії ISO 9000-2000 (у схемах).- Київ.- вид-во «ШАУЗ».- 2003.- 255с.
 9. Г. А. Саранча, Г. К. Якимчук. Метрологія, стандартизація та управління якістю.- Київ.- «Основа».- 2004.- 376 с.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Делитесь информацией в социальных сетях

Поделиться в facebook
Facebook
Поделиться в google
Google+
Поделиться в twitter
Twitter
Поделиться в linkedin
LinkedIn
Поделиться в telegram
Telegram
Поделиться в whatsapp
WhatsApp
Поделиться в email
Email

Выберите удобный способ коммуникации

Через почтовый клиент (Microsoft outlook, Thunderbird....)

Через форму на сайте

^ Наверх