Консалтинговый центр Школа Административного Управления Зиминой

Меню

Яка користь стандартів ISO серії 9000 для бізнесу та керівників компанії?

Стандарти ISO серії 9000 акцентують увагу на «підвищенні задоволеності споживача» і чітко визначають систему менеджменту якості як засіб управління процесами організації для досягнення кінцевих результатів.

Враховуючи, що внутрішнє середовище підприємства містить у собі той потенціал, який дає можливість підприємству існувати та перемагати у конкурентній боротьбі, то необхідна системність управління.

Незалежно від того, розповсюджена чи система менеджменту якості на організацію в цілому або на її окремі складові, її ціль – забезпечення відповідності діяльності організації встановленим вимогам на всіх етапах створення та реалізації продукції (починаючи з розробки і закінчуючи її поставками), забезпечення задоволеності споживачів та безперервного удосконалення самої системи.

Узгоджена серія стандартів ISO 9000 сформована із трьох стандартів на системи менеджменту якості:

Державний стандарт України (ДСТУ) ISO 9000:2015 «Системи управління якістю. Основні положення та словник» 

Завдання стандарту – описати основні положення та визначити термінологію системи менеджменту якості

ДСТУ ISO 9001:2015 «Системи управління якістю. Вимоги» 

Завдання стандарту – забезпечити задоволеність клієнтів/споживачів через встановлення вимог до системи менеджменту якості. 

Припускається статус добровільності або обов’язковості у застосуванні стандарту ISO 9001. Керівництво може вибірково (за бажанням) застосовувати будь-яку інформацію із стандарту для налагодження успішної діяльності, якщо організація прагне до підвищення задоволеності замовників. І починає діяти статус обов’язковості у застосуванні стандарту ISO 9001, якщо організація не тільки прагне до підвищення задоволеності замовників, а потребує продемонструвати свою спроможність поставляти продукцію, що відповідає вимогам замовників та застосовних регламентів (тобто прагне отримати сертифікат на відповідність вимогам ISO 9001).

ДСТУ ISO 9004:2012 «Системи управління якістю. Настанови щодо поліпшення діяльності» 

Завдання стандарту – допомогти у поліпшенні показників діяльності організації і підвищенні задоволення замовників та інших зацікавлених сторін. Стандарт містить настанови щодо результативності та ефективності системи менеджменту якості.

Дію стандартів серії ISO 9000 поширюють на:

— Організації, що прагнуть досягнути переваги завдяки впровадженню системи управління якістю;

— Організації, що прагнуть отримати впевненість у тому, що їхні постачальники виконуватимуть їхні вимоги до продукції;

— Замовників продукції;

— Усі сторони, зацікавлені в єдиному розумінні термінології, яку використовують у сфері управління якістю (наприклад постачальників, замовників, регламентувальні органи);

— Усі сторони, внутрішні чи зовнішні стосовно організації, які здійснюють оцінювання або аудит системи управління якістю на відповідність вимогам ISO 9001 (наприклад, аудиторів, регламентувальні органи, органи з сертифікації);

— Осіб, внутрішніх чи зовнішніх стосовно організації, які провадять консультування якістю, прийнятої для цієї організації;

— Розробників відповідних стандартів.

Стандарти ДСТУ ISO серії 9000, що засновані на процесному підході до управління, не тільки підкреслюють важливість моніторингу і ретельних вимірів процесів, що протікають в організації, але також вимагають документованого підтвердження того, що система якісного управління організації безупинно удосконалюється.

Запрошуємо до консалтингового центру «Школа Адміністративного Управління Зіміної», https://www.shauz.kiev.ua/ на тренінг-программи управлінського розвитку.

Ми раді Вам професійно допомагати управляти бізнесом системно, результативно та ефективно!

Галина Зіміна,
Засновник та директор консалтингового центру ШАУЗ,
Системний консультант-тренер, Коуч

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Делитесь информацией в социальных сетях

Поделиться в facebook
Facebook
Поделиться в google
Google+
Поделиться в twitter
Twitter
Поделиться в linkedin
LinkedIn
Поделиться в telegram
Telegram
Поделиться в whatsapp
WhatsApp
Поделиться в email
Email

Выберите удобный способ коммуникации

Через почтовый клиент (Microsoft outlook, Thunderbird....)

Через форму на сайте

^ Наверх