Консалтинговый центр Школа Административного Управления Зиминой

Меню

Онлайн-тренінг

«Координатор щодо впровадження системи менеджменту якості, у відповідності вимогам ДСТУ ISO 9001:2015»

Цей практично-орієнтований тренінг для Вас

Якщо Ви хочете (або зобов’язані) в короткі терміни впровадити систему менеджменту якості, стати хорошим професіоналом
(або підвищити свій професіоналізм) і відразу застосовувати набуті знання та вміння в роботі!

 

Тривалість тренінгу - 1 місяць

Пакет «БАЗОВИЙ» - 16 годин, 8 модулів по 2 години

Пакет «СТАНДАРТ» - 22 години, 8 модулів по 2 години
+ 3 модулі по 2 години

Дати проведення

Що Ви будете робити в процесі on-line тренінгу:

 • Отримаєте досвід розробки та впровадження Системи менеджменту якості, відповідно до вимог ДСТУ ISO 9001, підготовки СК до сертифікації та Наглядового аудиту;
 • Розберетеся в методах і дієвих інструментах системної роботи компанії в сфері менеджменту якості, проведення внутрішнього аудиту СМЯ, оформлення документації з внутрішнього аудиту;
 • Будете знати практичні аспекти ідентифікації процесів, Клієнто-орієнтованого планування і систематизації процесів;
 • Напрацюєте навички в сфері: ризик-орієнтованого мислення і запобіжних дій; побудови Моделі системно-процесного управління;
 • Розберетеся в професійному проведенні внутрішнього аудиту СМЯ на підприємстві, визначення рівня відповідності стандарту ДСТУ 9001:2015;
 • Навчитеся оцінювати показники діяльності бізнес-процесів, проводити коригувальні дії та покращувати результативність і ефективність потоку створення цінності для споживачів;
 • Напрацюєте навички розробки необхідної документації СМЯ, яку вимагає стандарт ISO 9001;
 • Та багато іншого, що необхідно для розвитку компетенцій координатора з впровадження та підтримки функціонування системи менеджменту якості.

Вартість участі

Пакет «БАЗОВИЙ»
3 900.00 грн

Пакет «СТАНДАРТ»
14 800.00 грн.

При участі кількох слухачів з одного підприємства – бонусні ЗНИЖКИ!

Результат заходу

Корисні дані і тільки працюючі інструменти від Галини Зіміної, системного консультанта з організаційного розвитку та ефективності, аудитора міжнародної кваліфікації (ISO 9001, ISO 22000)

!!!Рекомендація: краще відправити кілька людей з однієї компанії, тому що тоді вони будуть в одному інформаційному полі і зможуть більш ефективно впровадити проект, так як завжди над впровадженням працює команда (ініціативна група), а не одна людина.

ПРОГРАМА ONLINE ТРЕНІНГУ

Тільки про головне! Концентрована практика, до 80% опрацювання реальних ситуацій!

Модуль 1

 • Знайомство: представлення тренерів, знайомство з групою, огляд тематики тренінгу, таймінг і правила тренінгу
 • Значення та переваги впровадження системи менеджменту якості на відповідність ISO 9001
 • Основні аспекти стандартів ISO серії 9000
 • Термінологія системного управління якістю (ДСТУ ISO 9000)
 • Структура та принципи ДСТУ ISO 9001:2015
 • Цикл PDCA
 • Розгляд основних вимог ДСТУ ISO 9001:2015

Модуль 2

 • Вимоги ДСТУ ISO 9001:2015 щодо задокументованої інформації
 • Основні формати створювання системи задокументованої інформації
 • Розгляд прикладів оформлення обов’язкової та необхідної документації (задокументованої інформації)
 • Контекст організації. Ризики і можливості внутрішнього та зовнішнього середовища організації
 • Хто Ваші клієнти / споживачі і що вони від Вас очікують
 • Хто Ваші зацікавлені сторони і що вони від Вас очікують

Модуль 3

 • Визначення сфери застосування системи управління якістю
 • Ідентифікація процесів, які впливають на якість
 • Класифікація процесів, які впливають на якість
 • Формування ланцюга процесів, які впливають на якість
 • Формування Моделі «Як є» потоку створення цінності для споживачів

Модуль додатковий Д-1

Створювання системи задокументованої інформації (Настанова щодо якості, методики, протоколи)

 • Практикум: Визначення та класифікація вимог клієнтів / споживачів
 • Практикум: Визначення зацікавлених сторін організації та їх вимог
 • Практикум: Визначення ризиків та можливостей внутрішнього і зовнішнього середовища організації
 • Практикум: Ідентифікації та класифікації процесів, які впливають на якість
 • Практикум: Формування ланцюга процесів та Моделі «Як є» потоку створення цінності для споживачів

Модуль 4

 • Лідерство та зобов'язання керівництва щодо систе­ми управління якістю
 • Формування політики у сфері якості та методи інформування щодо політики
 • Функції, обов’язки та повноваження в межах організації
 • Планування дій по оцінці ризиків та запобігання їх негативного впливу на якісну роботу в організації
 • Планування цілей в сфері якості і дій по реалізації цілей

Модуль 5

 • Планування і організація ресурсного забезпечення якісної роботи організації (Людські ресурси, Інфраструктура, Середовище для функціювання процесів)
 • Ресурси для моніторингу та вимірювання. Простежуваність вимірювання
 • Знання організації. Компетентність, обізнаність та інформування персоналу
 • Організація процесної взаємодії та встановлення КРІ показників процесів

Модуль додатковий Д-2

Створювання системи задокументованої інформації (Настанова щодо якості, методики, протоколи)

 • Практикум: Формування політики в сфері якості
 • Практикум: Формування Матриці відповідальності в сфері якості
 • Практикум: Планування дій по оцінці ризиків та мінімізації їх негативного впливу
 • Практикум: Планування цілей в сфері якості
 • Практикум: Формування програми дій по реалізації цілей
 • Практикум: Планування ресурсного забезпечення

Модуль 6

 • Вимоги до планування, організації та контролю процесів виробництва продукції і послуг
 • Вимоги до проектування та розроблення продукції і послуг
 • Вимоги щодо контролю надаваних іззовні процесів, продукції і послуг
 • Вимоги щодо контролю виготовлення продукції та надання послуг
 • Вимоги щодо діяльності після постачання

Модуль 7

 • Вимоги щодо контролю невідповідних виходів
 • Оцінювання і документування невідповідностей
 • Види можливих невідповідностей
 • Вироблення коригувальних дій по ліквідації причин виникнення невідповідностей

Модуль додатковий Д-3

Створювання системи задокументованої інформації (Настанова щодо якості, методики, протоколи)

 • Практикум: Уточнення входів-виходів процесів СМЯ
 • Практикум: Формування системного переліку задокументованої інформації СМЯ, згідно вимог ДСТУ ISO 9001:2015

Модуль 8

 • Визначення методів оцінки дієвості та результативності системного управління в організації
 • Вимоги щодо внутрішнього аудиту
 • Методологічні аспекти підготовки та проведення аудиту
 • Розгляд прикладів оформлення документації щодо внутрішнього аудиту
 • Вимоги щодо проведення аналізу системи якості Вищим Керівництвом
 • Розгляд прикладів оформлення документації щодо аналізу СЯ з боку Керівництва
 • Вимоги щодо поліпшування СМЯ

Раді бачити Вас на наших тренінгах!

Выбранный курс

Выберите удобный способ коммуникации

Через почтовый клиент (Microsoft outlook, Thunderbird....)

Через форму на сайте

^ Наверх